Vision

Evnen til at tage afstand til den daglige rutine og udarbejde egne ideer for fremtiden, at kunne se fakta på afstand og anbringe dem i en større kontekst eller på længere sigt.

handler ikke impulsivt, men overvejer de mulige konsekvenser
samler meget information og er nysgerrig
råder over erkendelsesfærdigheder
accepterer mange ideer og afviser dem ikke med det samme på grundlag af uopnåelighed
tilegner sig kernen i givne oplysninger

har en ide om i hvilken samfundsmæssig retning hans fagområde vil udvikle sig baseret på sociale kompetencer
tager sig tid til at brainstorme over sit eget fagområde
er åben for at implementere usædvanlige og vovede ideer i sit fagområde
forudser konsekvenserne af udviklingen og oversætter dem til sit eget fagområde eller sin stilling
retter sig mod innovation og er beredt på at eksperimentere

tager traditionelle arbejdsmetoder op til diskussion og kommer med fornyende produkter og tilgange
tænke i hovedlinier og fortaber sig ikke i detaljer
er i stand til at hæve sig over den daglige rutine og reflektere over den
søger efter mennesker med fornyende ideer og usædvanlige standpunkter
genkender fornyende ideer i sit team og ved hvordan de skal forbindes

kombinerer forskellige samfundsmæssige trends og udviklinger i et integreret fremtidsbillede
ser chancer og muligheder for sin virksomhed, som andre (endnu) ikke har set og handler derefter
forstår de nationale og internationale trends og udviklinger allerede på et tidligt stadie og ser konsekvenserne for sin virksomhed
integrerer udviklingerne i forskellige discipliner med hinanden til nye koncepter
er i stand til at tænke fremad på grundlag af begrænset information
kan forstille sig muligheder, som andre anser for svære i øjeblikket

Vision kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Uafhængig tænkning og handling samt mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i den Kognitive evnevurdering.

Hvad mener du om fremtiden i dit fag? Hvad er de konkrete konsekvenser for din virksomhed? Hvilke veje og muligheder ser du for dig selv?
Hvad opfatter du som forudsigelighed? Hvilke kriteria er vigtige for dig?
På hvilken måde tager du afstand fra den daglige praksis for at bestemme retningen for fremtiden?
Hvilke udviklinger truer din virksomhed i den kommende tid?
Hvilke udviklinger vil åbne nye muligheder for din virksomhed i den kommende tid?

Få dig involveret i nye forandringer og udviklinger.
Byg op dine holdninger på faktuelle data.
Snak med kreative folk og brug deres ideer som inspirationskilde.
Del politiske og sociale nyheder med dine kollegaer i virksomheden.

Rådgiv din kandidat til at bede medabejdere eller kolleger om 360° feedbackvedrørende måden de oplever hans visioner på. Hvad er deres indtryk, hvadsynes de går godt, og hvilke er eventuelt hans udviklingspunkter? Tal med hamom rapporten.
Fantaser sammen med kandidaten om hans fremtid. Sæt ikke begrænsninger,alt kan lade sig gøre og alt må siges, lige meget hvor mærkeligt det er.
Sørg for, at din kandidat udpeger et antal store problemer på arbejdspladsen.Lad ham efterfølgende tænke over årsager til og mulige løsninger på hvert problem.Det er vigtigt at se løsningerne i form af gennemførlighed.
Spørg din kandidat i hvilken retning hans afdeling eller organisation skal gå forat forhindre fremtidige problemer. Hvordan kan han personligt give et bidragtil dette? Diskuter kandidatens eventuelt hindrende tanker.
Copyright © TMA Method 1999-2022