Tilpasningsevne

Evnen til let at tilpasse sig omstændigheder (omgivelser,arbejdsmetoder eller mennesker), som vedvarende ændrer sig.

er beredt til at ændre sin egen rutine
er ikke rigid
forveksler ikke tilpasningsevne med at opgive sin egen identitet (normer og værdier)

tilpasser let egne metoder, når det er nødvendigt i en situation
har ikke brug for meget tid for at tilpasse sig en ny opgave
arbejder effektivt, når opgaver pludselig ændres
tilpasser sig let nye arbejdsomgivelser med andre regler
håndterer let andre normer og værdier

tilpasser sig let de ændrede krav og opgaver ved fusioner eller overtagelse
er i stand til at opbygge og vedligeholde tilfredsstillende arbejdsrelationer med kunder og kolleger med forskellig etnisk baggrund, religion og karakter
tilpasser egne planer og mål, hvis en særlig fordel kan opnås
tilpasser hurtigt sin adfærd i andre kulturer og andre arbejdsomgivelser
tilpasser hurtigt planer og systemer, når det er nødvendigt

tilpasser sig hurtigt adfærdsregler og sin attitude i forbindelse med ny position både i og udenfor virksomheden
opfører sig passende i forskellige kulturer og håndterer normer og værdier korrekt
tilpasser egne mål og standpunkter for til sidst at nå et fælles mål i forbindelse med forhandlinger
er åben overfor forskellige normer, værdier adfærdsregler uden at få fornemmelsen af at miste sin egen identitet
fornemmer i forskellige situationer og omgivelse hurtigt de relevante kulturelle elementer og agerer passende herefter

Tilpasningsevne kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mindre end den gennemsnitlige score (1,2,3) i Orden og struktur og mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Diversitet.

Har din virksomhed nogensinde ændret sig på en måde, du ikke var enig i? Hvornår og hvorforgav du efter for forandringer?
Virksomhedens politik kan nogle gange ændre sig. Har du nogensinde oplevet en sådan ændring og hvad var din reaktion på det?
Hvis du nogensinde har skiftet job, hvilke problemer oplevede du da? Beskriv din personlige forandringsproces.
Virksomheder plejer at udvikle sig. Kan du beskrive hvordan din stilling har forandret sig? Hvordan klarede du det?
Kan du beskrive en senere situation, hvor du måtte tilpasse din planlægning eller dine prioriteter? Hvad var omstændighederne, og hvad gjorde du præcis? Hvad forandrede du, og hvordan gennemførte du det? Hvad synes du især var svært at slippe?

Prøv at finde ud af hvad det er præcis at du finder svært i en ny situation.
Fortsæt med at arbejde effektivt under skiftende forhold ved at tilpasse dig til nye opgaver, omgivelser, ansvar eller til de omgivende mennesker.
Tag på jagt efter de situationer hvor dine tilpasningsevner kan testes.
Arbejd sammen med en kollega som er kendt for at tilpasse sig nemt og lær af hende når der er mulighed for det.
Prøv at holde styr på dig selv når du bliver udsat for gevordigheder uden at give slip på dine egne interesser.

Tilpas regelmæssigt din rolle og stil under samtalerne (venlig, rollemodel,streng) og spørg din kandidat, hvordan det influerer ham.
Sørg for at din kandidat øver et lille rollespil med dig vedrørende at kommunikeremed en 'type', han ikke bryder sig om.
Skab ved hjælp af et rollespil problemer ('det sker ikke', 'det kan du ikke', 'detfungerer ikke sådan') og lad kandidaten øve sig i, at omgås dette strategisk.
Undersøg sammen med kandidaten, hvor hans blokader ligger i forbindelsemed at tilpasse sig andre. Kortlæg hvilke krav kandidaten har til sine egne præstationer.Er der bestemte typer arbejdsopgaver, han udviser store ambitioner?Hvilke arbejdsopgaver er det?
Undersøg sammen med kandidaten hvad, som hindrer ham, så det kan ændres i tide.
Copyright © TMA Method 1999-2022