Social opmærksomhed

Evnen til at holde sig informeret om samfundsmæssige, politiske og fagmæssige udviklinger og trends og at anvende dette kendskab i egen virksomhed.

har en god generel viden
læser relevant faglitteratur
har et bredt kendskab med hensyn til sin virksomhed eller sit fagområde
råder over et bredt kendskab til mange forskellige emner

er informeret om den nye udvikling, som er relevant for sit arbejde eller fagområde
omsætter relevant udvikling til handling og planer for at forbedre sit arbejde
gør en aktiv indsats for at lære konkurrentens arbejdsmetoder at kende og kommer på dette grundlag med forlag til egen service
deltager regelmæssigt i fag- eller stillingsrelaterede møder
kommer ved teammøder med forslag, på grundlag af sit kendskab til udviklingen og trends, som er relevante for virksomheden

følger aktivt den samfundsmæssige udvikling, som er relevant for virksomheden og dens arbejdsfelt
deltager aktivt i netværk med det mål, at indhente kendskab om trends, politik og fremtidig udvikling, som er relevant for virksomheden og dens arbejdsfelt
kommer med forslag til forbedringer på grundlag af kendskab til markedet og de relevante udviklinger
anvender fremtidig udvikling
anbringer virksomheden i dens korrekte kontekst

opretholder kontakt med beslutningstagere og de, som har indflydelse på virksomhedens arbejdsmetode og kontinuitet
analyserer samfundsmæssig udvikling og kommer på grundlag af denne analyse med forslag, som påvirker virksomhedens kurs
er bevidst om og har kendskab til virksomhedens plads i netværkene hos aktionærer og konkurrerende virksomheder
anerkender vigtigheden i samarbejde; er bevidst om fusioner og overtagelse i andre virksomheder og handler for at tilpasse sig nye former og servicer
følger international udvikling og opretholder kontakter på dette niveau til fordel for virksomhedens position

Social opmærksomhed kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Diversitet.

Hvilke tidsskrifter eller aviser har du læst den sidste tid? Hvilken direkte indflydelse har begivenheder fra nyhederne på dine omgivelser?
Hvordan har du inden for det sidste år holdt dig informeret om udviklingen inden for dit fagområde?
Hvilke sociale forandringer har påvirket dit arbejde?
Hvilke sociale forandringer kan have indflydelse på dit arbejde i den kommende tid?
Hvad er relationen mellem den økonomiske, sociale samt politiske udvikling og dit daglige arbejde? Kan du give et eksempel?

Udvid dit netværk, læs aviser, reflekter over verdenen omkring dig.
Vær opmærksom på de andres indflydelse på din tankegang.
Prøv at visualisere hvordan omgivelserne vil påvirke din virksomhed i de kommende år.
Giv dig altid tid til at tænke.
Engager dig selv i nye udviklinger og tænk på hvordan din virksomhed kan få gavn af det.

Rådgiv din kandidat til at afsætte tid til at undersøge, hvad der foregår uden forhans verden.
Sørg for, at din kandidat spørger en kunde om, hvad der foregår i kundens virksomhed,og hvad det betyder for ham.
Sørg for, at kandidaten får til opgave at besøge en vigtig kunde for at undersøge,hvad der udviklingsmæssigt sker hos kunden. Bed ham skrive en artikel om demuligheder, det giver virksomheden.
Bed kandidaten interviewe mennesker, som har god indsigt i kommende trendsog indflydelser og giv feedback på hans erfaringer.
Spørg din kandidat om hvem hans mest forekommende samtalepartnere er, oghvordan de forskellige partnere bedst håndteres: fløjlshandsker, direkte ellerindirekte tilgang osv. Spørg om han benytter den samme tilgang, og hvad derville ske, hvis han ikke gjorde.
Copyright © TMA Method 1999-2022