Resultatorientering

Evnen til at handle konkret og målrettet for at nå eller overstige målsætningerne.

definerer aktiviteter i termer af konkrete mål
binder sig til objektive kontrollerbare målsætninger
styrer mod at opnå målene
beder om, at målsætningerne nås

formulerer sine egne målsætninger i termer af konkret adfærd (målbart resultat indenfor en deadline)
angiver på grundlag af konkrete handlinger, hvordan målene skal opnås (hvem, hvad, hvornår)
evaluerer på regelmæssige tidspunkter tingenes tilstand med hensyn til ønsket målsætning
handler aktivt, når der er fare for at målene ikke nås
søger spontant efter alternativer, når en bestemt handling ikke leder til det ønskede resultat
opnår eller overskrider fastsatte mål

sætter høje standarder, formulerer udfordrende (men opnåelige) målsætninger
søger aktivt efter den bedste måde at opnå målene, vægter muligheder mod hinanden
mobiliserer mennesker og midler, også når andre først skal overtales hertil
tilpasser regelmæssigt processen ved at fokusere på målsætningerne
giver ikke op, søger aktivt efter alternativer, hvis han konfronteres med hindringer og modgang

formulerer udfordrende målsætninger, som påvirker andres eller afdelingens præstation
udvikler en målrettet og konkret handlingsplan med mål, mennesker, midler, deadlines osv.
laver konkrete aftaler med alle involverede rettet mod at opnå målsætningerne
kommunikerer regelmæssigt med alle involverede om tingenes tilstand
henvender sig til andre om at nå målsætningerne, når det er nødvendigt

Resultatorientering kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Ambition og udfordring, Pragmatisme og Målrettethed.

Hvordan opstiller du mål og prioriteter i dit nuværende arbejde? Kan du give konkrete eksempler?
Hvordan sørger du for, at du overholder deadlines på dit arbejde? Er det nogensinde sket, at du ikke nåede en vigtig deadline? Kan du give et eksempel? Hvad vil du gøre anderledes næste gang?
Hvad gør du, hvis du muligvis ikke kan gøre dit arbejde færdigt til tiden?
Giv et eksempel på en situation, hvor du imod din vilje ikke nåede en deadline? Hvorfor nåede du ikke denne deadline? Hvad gjorde du for at formindske skaden? Hvad lærte du af det?

Sæt mål der svarer til SMART-modellen (Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte).
Tjek regelmæssigt om dit mål stadig er realistisk og opnåeligt.
Prøv at være realistisk i din planlægning.
Skil primære og sekundære opgaver. Hvad er virkelig vigtigt for at opnå dit mål?

Bed kandidaten opstille mål og øve sig i praksis. Bed ham give feedback på,hvilke mål han når, og hvilke han ikke når.
Bed din kandidat notere fem faktorer i forbindelse med en målsætning, somhjælper og fem faktorer, som modarbejder. Få ham til at finde en konstruktivmåde at omgås de modarbejdende faktorer på.
Kig sammen med din kandidat kritisk på måden, han organiserer sit liv på,og hvordan han håndterer problemer. Findes der noget , som koster megetenergi?
Bed kandidaten lave en plan, som omhandler hvilke kunder, han vil besøge i denkommende tid, hvad måle med besøget er, og hvordan han vil gribe det an. Fåham til at se sagen fra kundens side for at komme frem til, hvordan han kan væremere kundeorienteret. Diskuter planen med ham. Sætter han sig nok ind i kundens situation, og kenderhan nok til kunden? Lad ham eventuelt diskutere sine ideer med sine kolleger,inden han tager ud til kunden.
Lav sammen med din kandidat en konkret plan for det nærmeste fremtid. Sørgfor, at målene i planen er specifikke, målbare, acceptable, realistiske og tidsbundnemål (såkaldte SMART-mål).
Copyright © TMA Method 1999-2022