Planlægning og organisering

Evnen til at fastlægge mål og prioriteter og at angive de nødvendige handlinger, den nødvendige tid og de nødvendige midler for at nå disse mål.

anvender <i>time management</i>
arbejder struktureret
skelner mellem hoved- og bisager

er i stand til at opstille et realistisk tidsskema for bestemte aktiviteter
laver handlings- og trin-for-trin-planer
planlægger aktiviteter i den rigtige rækkefølge
arbejder struktureret og ordentligt og anvender passende strukturer
tilpasser planerne, når det er nødvendigt

omsætter planer for virksomheden til handlingsplaner med en realistisk tidsramme
opstiller et realistisk budget
opstiller strategiske prioriteter for sin egen afdeling på grundlag af procedurerne
angiver hvornår det er tid til beslutninger
anviser mennesker og midler effektivt

opstiller strategiske og realistiske mål for mellemlange og lange terminer
laver udkast til forandringsprocesser, arbejder med generelle tidsrammer
laver udkast til forskellige fremtidsscenarier på grundlag af prognoser
opstiller generelle budgetter med hensyn til ønskede profit- og tabsprocenter
opstiller de rette prioriteter i den ønskede virksomheds brede forandringsproces

Planlægning og organisering kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Orden og struktur samt Målrettethed.

Hvordan har du forberedt dig på dette interview?
Kan du beskrive en almindelig arbejdsdag eller arbejdsuge? Hvor meget er dine aktiviteter planlagte?
Hvilke målsætninger havde du i det sidste år? Har du opnået dem? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke?
Er det nogensinde hændt dig, at din planlægning skulle justeres pga. uforudsete begivenheder? Kan du give et eksempel? Hvad gjorde du?
Er det nogensinde sket for dig, at du skulle ændre et tidsskema pga. uforudsete omstændigheder? Kan du give et eksempel?

Tag uforventede aktiviteter i betragtning mens du lægger planer.
Sørg for dine planer er opnåelige og dine medarbejdere er orienteret om deadlines.
Skriv aftaler ned.
Undgå at udsætte tingene.
Bestem rækkefølgen af dine aktiviteter (langsigtet planlægning).

Sørg for, at din kandidat beder medarbejdere og kolleger om 360° feedback.Hvordan synes de, han planlægger og organiserer? Hvad synes de går godt, oghvilke er eventuelt hans udviklingspunkter? Tal med ham om rapporten.
Gennemgå sammen med kandidaten, hvad han skal lære inden for planlægningog organisering af sit eget arbejde og hvis relevant, andres arbejde.
Sørg for, at din kandidat planlægger en omfangsrig opgave (eller flere mindreopgaver) og lad ham forklare, hvordan han vil udføre denne/disse opgave(r).Diskuter det med ham. Spørg til prioriteter, anslået tid, omkostninger, delegeringaf opgaver og lignende.
Lad din kandidat formulere målsætninger for en længere tidsperiode. Sørg forat han efterfølgende angiver, hvor prioriteterne ligger, og lad ham planlægge pågrundlag heraf.
Bed kandidaten notere, om hans tidsskema for aktiviteterne stemmer. Gennemgåsammen, hvornår det stemmer, hvornår det tager længere tid at udføreaktiviteter og grunden hertil.
Copyright © TMA Method 1999-2022