Opfølgning af fremgang

Evnen til at føre status med procesfremgang, medarbejdernes opgaver eller aktiviteter, samt ens eget arbejde og ansvar.

går struktureret til værks (behersker sin tid godt)
ønsker at være informeret
er disciplineret

giver andre tydelige deadlines
undersøger regelmæssigt, hvordan aktiviteternes fremgang forløber
anvender sin kalender effektivt; opstiller egne deadlines
laver aftaler med andre med hensyn til feedback på aktiviteterne
ser forsinkelser i arbejdet og begrænser dette til et minimum

formulerer konkrete målsætninger for afdelingen i termer af målbare resultater
håndterer administrative procedurer (eller en fast systematik) til kontrol af arbejdsfremgangen
planlægger opfølgende handlinger, så arbejdet kan afsluttes
vurderer arbejdsfremgangen ud fra forskellige indfaldsvinkler, som udgifter, tempo, kvalitet, indsats og mennesker
er i stand til at vurdere, hvornår der skal gribes ind, hvis arbejdet er stagneret

inddeler ændringsprocesser i faser og angiver, hvornår fremgangen skal undersøges
fører tilsyn med den faktiske fremgang ved hjælp af hovedlinier uden at overse relevante detaljer
kanaliserer informationsstrømmen om fremgangsprocessen fra forskellige kilder (sørger for at (den højere) ledelse modtager den rette information)
planlægger individuelle fremgangssamtaler med dem, som beklæder en nøgleposition og kan tage beslutninger, som påvirker ændringskursens fremgang
er uden at overse andre opmærksom på signaler fra virksomheden, som vedrører arbejdsfremgangen og tager dem op til diskussion med de involverede personer

Opfølgning af fremgang kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Orden og struktur samt Målrettethed.

Hvordan informerer dine medarbejdere dig om fremgangen i deres arbejde?
Hvordan ved du præcis, hvad dine medarbejdere laver? Hvordan evaluerer du kvaliteten af deres arbejde? Kan du give nogen konkrete eksempler? Kan du give eksempler på den slags arbejde du tjekker?
Kan du give eksempler på den slags arbejde udført af dine medarbejdere, som du ikke tjekker?
Hvilke deadlines skulle du møde i den sidste tid? Hvordan sørgede du for, at det lykkedes?

Tjek kvaliteten af dine medarbejderes præstation uden at give besked i forvejen.
Angiv objektive kriterier for at tjekke kvaliteten af dine medarbejderes præstation.
Undersøg dine medarbejderes ansvarsområder. Vær præcis vedrørende de aspekter af deres præstation du vil tjekke.
Sæt konkrete aftaler med dine medarbejdere om princippet og hyppigheden af dine præstationstjek.
Vær opmærksom på potentielle problemer og gør dit bedste for at undgå eller begrænse dem ved at agere hurtigt.

Sørg for, at din kandidat holder, hvad han lover og afslutter tingene, så der ikkeefterlades løse ender. Evaluer dette efter hver opgave eller hvert projekt.
Øv sammen med kandidaten at definere mål specifikt, målbart, acceptabelt, realistiskog tidsbundet (såkaldte SMART-mål).
Bed kandidaten opstille mål og øve sig i praksis. Bed ham give feedback på,hvilke mål han når, og hvilke han ikke når. Hvad er grundene hertil?
Bed din kandidat notere et antal motiver, som hjælper og et antal motiver, sommodarbejder med hensyn til en målsætning. Få ham til at finde en konstruktivmåde at omgås de modarbejdende motiver på.
Sørg for at kandidaten reflekterer over en nyere situation, hvor han på en godmåde har vist kompetencen 'fremgangskontrol' og en situation, hvor han visteden mindre godt. Hvad var forskellene mellem disse situationer? Tænk på mennesker,opgaver, modstand, interesser, tid osv. Hvad har medarbejderen lært afdette?
Copyright © TMA Method 1999-2022