Ledelse

Evnen til på en resultatorienteret måde at give retning til medarbejderne. At formulere mål og facilitere midler. Holde status over fremgang og korrigere medarbejderne.

tilpasser sin ledelsesstil til andres niveau og kompetence (kan håndtere forskellige ledelsesstile)
finder en god balance mellem en resultat- og personrettet ledelsesstil
er bevidst om sin egen hierarkiske position

tydeliggør konkret hvilke resultater, der forventes
fokuserer på medarbejdernes resultater og præstationer, når medarbejderne tiltales
giver tydelig vejledning om, hvordan arbejdet skal udføres
motiverer andre til at opnå målene og sørger for passende støtte og vejledning
er god til at vurdere andres kvaliteter og udnytte disse
sørger for passende støtte vejledning for at opnå mål

sørger for de rigtige midler, faciliteter og betingelser, så processen forløber effektivt
omdanner strategiske mål til praktisk udførlige aktiviteter (handlingsplan)
stimulerer andre til at komme med egne initiativer, som bidrager til det ønskede resultat
opmuntrer medarbejdere til at se ud over deres egen afdelings begrænsninger
udbreder den ønskede kultur (forandring)

har en naturlig autoritet over andre
giver retning til og styrer teammøder, hvor modstående interesser spiller en rolle
skelner mellem virksomhedens interesse og individuel interesse
tilpasser medarbejdernes karriereudvikling til de strategiske mål
styrer medarbejdernes kvaliteter, så disse bruges optimalt

Ledelse kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Dominans, Målrettethed samt Ansvar og ledelse.

På hvilke måder giver du dine medarbejdere målsætninger og vejledninger?
Beskriv hvordan du udvælger, udvikler og vurderer dine medarbejdere.
Beskriv en situation, hvor du henvendte dig til en medarbejder og gjorde ham opmærksom på hans dårlige præstation.
Beskriv en situation, hvor du motiverede en dårlig præsterende medarbejder med en positiv tilgang.
Påtager du dig ofte en lederrolle? Kan du give eksempler?

Udvis den adfærd som kan være inspirirende for dine medarbejdere.
Vær opmærksom på dine medarbejderes udvikling.
Undersøg dine ansattes ansvarsområder.
Vær klar og præcis.
Spørg dine medarbejdere om hvilke opgaver de opfatter som udfordrende. Prøv at finde balance mellem din virksomheds interesser og dine medarbejderes personlige udvikling inden for deres kompetenceoråder.

Rådgiv lederen til i begyndelsen af et møde at spørge til det ønskede resultat.Han kan f.eks. spørge: 'Ifølge mig har vi de følgende målsætninger...svarer detogså til jeres forventninger?'
Undersøg hvordan lederen har tænkt sig at give sine medarbejdere plads til tvivl,spørgsmål og usikkerhed. At være opmærksom på verbale signaler og kropssproger en vigtig lederkvalitet.
Sørg for, at lederen under samtalerne regelmæssigt stiller spørgsmål, som giverklarhed om de målsætninger, som skal nås. ‘Hvad vil vi præcis opnå med dette? ’‘Hvad skal resultatet være?’
Diskuter hele virksomhedens mission med kandidaten og fastlæg hans egenafdelings eller eget teams bidrag. Kig efterfølgende på samarbejdsrelationernetil andre afdelinger eller teams. Diskuter kravene og ønskerne han har til deandre afdelinger og konfronter ham med kravene, de andre afdelinger har tilhans afdeling.
Undersøg hvordan lederen stimulerer samarbejde i teamet. Giv feedback på dette.
Copyright © TMA Method 1999-2022