Konflikthåndtering

Evnen til på diplomatisk vis at håndtere interessekonflikter og hjælpe med at løse dem.

genkender samtalepartnerens interesser og motivation
er i stand til at vurdere de stridendes parters følelser og dybder
er i stand til at vurdere konfliktens rækkevidde

fornemmer spændingerne i et team og nævner det
undersøger konfliktens baggrund
søger efter konkrete løsninger, som tilfredsstiller alle parter
forslår forskellige løsninger, som kan accepteres af de stridende partier

genkender komplekse interesser og uudtalte meninger
forudser mulige komplekse interessemodsætninger og latente konflikter
overvejer på forhånd forskellige strategier, som kan mindske spændingerne
forener meningsmodsætninger ved at søge efter en eller flere fællesnævnere
er i stand til at vurdere magtforholdet i et team eller en gruppe

stiller målrettede spørgsmål for at analysere modsætningens eller konfliktens dybde og rækkevidde
påpeger overfor de stridende partier fordelen ved at finde en løsning på konflikten
stimulerer de stridende partier til selv at komme med mulige løsninger
demonstrerer fordelene ved indbyrdes samarbejde
indhenter information hos de forskellige stridende personer om grunden til konflikten

Konflikthåndtering kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Sociabilitet og kontakt samt Social empati og mindre end den gennemsnitlige score (1,2,3) i Konfrontation.

Hvis der sker noget, du ikke synes om, hvordan reagerer du så? Hvordan reagerer dine omgivelser på det? Giv et af de seneste eksempler.
Hvordan er din reaktion, når nogen fornærmer dig eller din familie?
Hvordan håndterede du førhen mennesker, som aktivt modarbejdede dig? Giv et eksempel. Hvad gjorde du præcis for at få ret?
Hvilke adfærdsmønstre passer bedst til dig? Hvilke mønstre synes du er besværlige, og hvor ligger grænsen for hvor meget du kan håndtere?
Hvad er din reaktion når nogen... Ved at agere imod dine værdier og principper? Kan du give et af de seneste eksempler?

Når du er i strid men nogen, prøv både at lytte til personens argumenter og holde øje med kropssproget. Hvad siger er det kroppen prøver at sige?
Giv dit indtryk af den anden persons følelser; spørg om dit indtryk er korrekt.
Overvej i hvilke situationer du har svært ved at løse en konflikt. Kan du finde et passende adfærdsmønster? Hvad kan du gøre for at undgå den slags situationer?
Betragt modstandssignaler hos andre såsom: at undgå blikket, se ud til at kede sig, være optaget med sin egen historie, gentage sig selv, afbryde, sige 'ja, men' hele tiden, vende sig bort.

Simuler gennem rollespil irritation og konflikter, hvor du irriterer din kandidatved at være direkte og personlig ('du er... ', 'det kan ikke lade sig gøre', 'det kandu ikke gøre', 'det fungerer ikke’) og bed din kandidat øve sig i at omgås dettepå en behersket måde.
Bed din kandidat beskrive en situation, hvor han oplevede modstand fra enanden. Bed ham fortælle, hvad han følte og gjorde i dette øjeblik. Hvordan reagerededen anden? Hvad gik godt, og hvad kan gøres bedre for at undgå konflikter?Prøv sammen at komme frem til andre måder at reagere på. Bed ham øvesig.
Bed din kandidat ikke blot være opmærksom på verbale signaler, men også påkropssprog som f.eks. intonation, ansigtsudtryk og især kropsholdning. Hvadkommunikerer den andens krop udover de ord, den anden siger, i konfliktsituationen?
Spørg din kandidat om de mennesker, han regelmæssigt kommunikerer med,hvordan håndteres de forskellige partnere bedst under en potentiel konflikt:fløjlshandsker, direkte eller indirekte tilgang, aggression osv. Spørg om hanbenytter en specifik fremgangsmåde, og hvad der ville ske, hvis han ikke gjorde.
Rådgiv ligeledes kandidaten til at anvende sin lyttefærdighed uden for arbejdet.Lad familie og venner giver feedback på måden, han lytter på.
Copyright © TMA Method 1999-2022