Forhandlingsevne

Evnen til at opnå optimale resultater under samtaler, hvor der er modstridende interesser på det indholdsmæssige område, samt at opretholde gode relationer.

ved hvordan han skal håndtere forhindringer ved forhandlinger
er velforberedt, når han forhandler
kender egne målsætninger og holder fast i dem
er opmærksom på både verbal og ikke-verbal adfærd hos den anden part
ved hvordan han skal håndterer forhindringer ved forhandlinger

kan komme med de rigtige argumenter på det rigtige tidspunkt
søger efter fælles interesser ved forhandlinger
bestemmer sine grænser og mulige indrømmelser på forhånd
ved hvornår, han skal give efter i en forhandling

er opmærksom på win-win-situationer på længere sigt
giver andre argumenter for et godt forhandlingsresultat
kommer med ansvarlige indrømmelser, når muligt
sørger for ordentlig forberedelse inden han går i forhandling

sørger for, at andre forhandler inden for virksomhedens betingelser
sørger for, at andre ved, hvad forhandlingsparametrene er
kender de andre virksomheders standpunkter og interesser under forhandlingen
skaber de rette betingelser for forhandlinger

Forhandlingsevne kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Dominans, Målrettethed og Social empati.

Beskriv en situation, hvor dine forhandlinger endte anderledes end forventet. Hvad skete der? Hvad var resultatet?
Beskriv en situation, hvor forhandlingerne forløb præcist, som ønsket. Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvorfor forløb forhandlingerne, som ønsket?
Giv et eksempel på en situation, hvor du vurderede den anden parts motiver, ønsker og følelser forkert.
Kan du give et eksempel på forhandlinger, hvor du følte dig presset? Hvilke konsekvenser havde det for det forhandlingsresultatet?
Giv et eksempel på en risiko, som du tog under forhandlinger, der endte negativt.

Forbered dig godt til forhandlingerne. Hvad er dine målsætninger? Hvilke problemer kan du forudse og hvordan regner du med at løse dem? Hvad er dine fælles interesser?
Vær opmærksom på både den anden parts ord samt verbale og ikke-verbale signaler under forhandlingerne for at forstå deres motiver og interesser. Prøv at få strategisk gavn af de interesser.
Lad dig selv at sige nej.
Overvej hvordan din adfærd påvirker andre.
Tjek om den opnåede resultat virkelig kan accepteres af den anden part.

Sørg for at din kandidat stiller så mange åbne spørgsmål som muligt, altsåspørgsmål som ikke umiddelbart kan besvares med `ja` eller `nej`. (Åbne spørgsmålbegynder ofte med: hvem, hvad, hvor, hvilke eller hvordan).
Rådgiv din kandidat til altid at lytte godt til andre.
Lad din kandidat give tid og opmærksomhed til en anden person og udtrykkedet med sin holdning ved f.eks. at give personen hånd, se personen i øjnene ellersidde oprejst.
Gør det tydeligt, hvor vigtigt det er, at kende den anden parts interesser, også deeventuelt underliggende.
Bed din kandidat om at være opmærksom på andres verbale og ikke-verbalesignaler (kropssprog), når han taler med dem. Forklar at disse signaler ofte kanafvige fra hinanden, hvilket han kan drage fordel af.
Copyright © TMA Method 1999-2022