Fokus på kvalitet

At sætte høje kvalitetesnormer og stræbe mod vedvarende forbedring og sikring af kvalitet.

arbejder omhyggeligt uden mange fejl
foreslår forbedringer
udviser adfærd, som er et eksempel på høj kvalitet
leverer arbejde af høj kvalitet

overholder de foreskrevne kvalitetskrav
kontrollerer regelmæssigt at eget arbejde lever op til de foreskrevne kvalitetskrav
beder regelmæssigt om feedback med hensyn til kvaliteten
retter fejl, når de bliver tydelige
handler selvstændigt for at sikre kvaliteten af sit eget arbejde

stimulerer andre til at tage hensyn til kvaliteten
anvender klager til at ændre tingene, så klagen ikke gentages
kontrollerer regelmæssigt, at andres arbejde imødekommer de foreskrevne kvalitetskrav
stimulerer teamet til at være opmærksomme på det leverede arbejdes kvalitetsaspekter
angiver klart og tydeligt hvilken kvalitet, der forventes

sørger for, at der tages hensyn til virksomhedens kvalitetsnormer i alle procedureforslag
stimulerer og aktiverer andre til at forbedre servicekvaliteten, produkterne og/eller arbejdsprocedurerne
ser muligheder, som forhøjer kvaliteten
foreslår systemer og procedurer, som er rettet mod at forhøje kvaliteten
afsætter midler og tid i virksomheden til forbedring af kvalitetsaspekter

Fokus på kvalitet kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Tilpasning samt Orden og struktur og har mindre end den gennemsnitlige score (1,2,3) i Diversitet.

Hvordan kontrollerer du dit eller andres arbejde for fejl? Hvornår gjorde du det sidst? Hvordan gjorde du det? Hvilke fejl fandt du?
Kan du give et eksempel på en situation, hvor du skulle bearbejde en stor mængde data? Hvordan gjorde du det? Hvilke fejl fandt du bagefter?
Har du nogensinde udført en opgave, hvor det var vigtigt at arbejde omhyggeligt og fejlfrit? Giv et eksempel.
Hvad gør du i dit arbejde for at forhindre fejl?
Er du kritisk med hensyn til dit arbejde? Hvordan ses det?

Spørg dine kunder om de er tilfredse med den service de fik.
Evaluer konstant kvaliteten af din service.
Bed en kollega om at tjekke kvaliteten af din service.
Modstå fristelsen til at afslutte arbejdet hurtigt. Kvaliteten er mere vigtig end kvantiteten.
Skriv dine aftaler ned.

Kig sammen med din kandidat regelmæssigt på, om han udfører sit arbejdeordenligt.
Undersøg sammen med din kandidat om hans arbejde er udført uden fejl ogforsøg at få kandidaten til selv at finde en løsning på, hvordan det kan gøresbedre næste gang.
Giv din kandidat tid til at arbejde omhyggeligt. Sørg for at han ikke føler sigpresset til hurtigt at færdiggøre arbejdet.
Rådgiv kandidaten til at føre en detaljeret journal i en uge angående udførteaktiviteter. Diskuter den derefter med ham. Hvad har han brugt for lidt eller formeget tid på? Findes der et mønster i det, som afleder ham fra sine mål? Hvilketidsberøvende aktiviteter kan fjernes eller formindres og hvordan?
Gennemgå sammen med kandidaten, hvad han skal lære (også på grundlagaf udviklingstipsene) på området for planlægning og organisering af sit egetarbejde og andres arbejde, hvis anvendeligt.
Copyright © TMA Method 1999-2022