Fleksibilitet

Evnen til at ændre adfærd og/eller indgangsvinkel med hensyn til at nå et opstillet mål.

har klare mål
kan skelne mellem indhold og proces
stiller sin egen fremgangsmåde til diskussion

fastholder det opstillede mål, men kan ændre fremgangsmåde, tilgangsvinkel eller adfærd
genkender forhindringer, som hindrer realisering af målet
forstår, når en valgt fremgangsmåde ingen virkning har
kan veksle mellem brug af logiske argumenter og at identificere årsagen til modstand
holder ikke fast i en fremgangsmåde eller et bestemt argument for at opnå målene

tilpasser sig let uventede drejninger
er i stand til følge en samtalepartner uden at tabe sit eget mål af syne
ændrer fremgangsmåde, hvis den skaber modstand (anden indfaldsvinkel, nye argumenter)
håndterer forskellige argumenter og en alternativ stil på en fleksibel måde
kan redefinere problemerne

tilpasser sin egen taktik til graden og typen af modstand
anvender forskellige teknikker til at influere andre (lobbyvirksomhed, henvender sig til beslutningstagere, søger sponsorer)
anvender andres ideer og subtile signaler til at styre en samtale i den rigtige retning
skifter mellem forskellige adfærdsmåder for effektivt at påvirke andre

Fleksibilitet kan være nem at udvikle hvis kandidaten har mere end den gennemsnitlige score (7,8,9) i Målrettethed og mindre end den gennemsnitlige score (1,2,3) i Tilpasning samt Orden og struktur.

Har der inden for de sidste måneder været omstændigheder, hvor det var sværere for dig at opnå dine mål? Giv nogle eksempler på, hvordan disse eksterne omstændigheder påvirkede dig negativt.
Har du nogensinde været under pres for at ændre din vision eller plan? Hvad gjorde du?
Beskriv en situation, hvor en anden person ikke gjorde, hvad du ville. Hvordan fik du personen til at gøre det, som var vigtigt for dig?
Har du nemt til at tilpasse forandringer? Giv nogle seneste eksempler på, hvordan du klarede forandringer.
Har du for nyligt haft en samtale hvor du ikke opnåede dine mål? Hvad gjorde du?

Undersøg hvad det er der holder dig væk fra at forandre sig. Vil du hellere holde fast på hvad der er kendt? Hvad er det præcis du modstår? Vil du holde fast på de planer du engang lagde? Kan du lide en velkendt og testet tilgang til dit arbejde? Virker den stadig?
Prøv at tænke på mere end én løsning på problemet.
Hvis dine omstændigheder er under forandring, spørg dig selv regelmæssigt om du kan og hvordan du kan opnå dit mål på en anden (bedre) måde.
Når du oplever udfordringer eller modstand, tænk over hvad det er præcis der foregår når du bliver nødt til at give op på dine oprindelige planer. Prøv at forstå den anden parts synspunkt ved at stille spørgsmål, spørge hvad deres indsigelser er og behandle dem med udgangspunkt i svarene du vil få.
Vær åben over for andres ideer, undgå at afvise dem med det samme.

Skift regelmæssig stil under coachingen og diskuter kandidatens reaktion.
Sørg for, at din kandidat øver sig i situationer, han finder vanskelige. Det kanf.eks. gøres gennem rollespil.
Simuler modstand i et rollespil ('det kan ikke lade sig gøre', 'det kan jeg ikkelave', 'det fungerer ikke, heller ikke selvom jeg vil') og lad kandidaten øve sig påat håndtere det strategisk.
Hvis din kandidat er leder, diskuter da situationel lederskab. Gode øvemomenterfor ledere er: coachings- , funktions- og evalueringssamtaler, især når derforventes modstand.
Sørg for, at kandidaten beder andre om 360° feedback. Hvordan oplever dehans villighed til at være fleksibel?
Copyright © TMA Method 1999-2022