Mijn Talenten 0

Motieven

Bescheiden
Aanzienbehoefte
De mate waarin de persoon behoefte heeft om aanzien te genieten en erkenning te krijgen in werk en prestaties.
Representatief

Representatief

 • representatief
 • behoefte aan complimenten en status
 • eerder trots
 • wil gezien en gekend worden
Gedreven worden door erkenning krijgen als persoon voor de eigen prestaties in het werk. Hecht veel waarde aan persoonlijke status. Heeft meer behoefte aan complimenten en persoonlijke waardering. Is eerder trots en wil graag gezien en gekend worden. Kan moeilijker met commentaar en feedback omgaan, ook als het opbouwend is. Kan soms wat zelfingenomen overkomen. Vindt vaak een goede persoonlijke uitstraling belangrijk, wil graag goed en representatief overkomen.
Mogelijke valkuil:
Zelfingenomen

 • relativeert persoonlijke status en waardering
 • gaat redelijk met feedback om
Relativeert persoonlijke waardering en status tot op zekere hoogte maar kan niet helemaal zonder. Kan redelijk met feedback en kritiek omgaan. Vindt eerder motivatie in opbouwende feedback dan scherpe kritiek, toon is van belang. Behoeft niet van iedereen waardering, maar zo nu en dan een compliment en erkenning uit zijn directe omgeving voor zijn werk wordt gewaardeerd en geeft hem extra motivatie. Snapt het belang van een goede persoonlijke uitstraling en een representatief voorkomen. Wil in zekere mate gezien en gekend worden.

Bescheiden

 • bescheiden
 • hecht minder waarde aan persoonlijke status
 • nuchter
 • gaat beter met feedback om
Wordt gedreven door een nuchtere kijk op de eigen prestaties. Is nagenoeg niet afhankelijk van persoonlijke waardering en status. Stelt zich eerder bescheiden op. Is minder gevoelig voor complimenten, heeft ze ook minder nodig. Moeilijk te motiveren door erkenning en status. Nuchter, relativeert de eigen status sterk. Kan vaak beter met kritiek en feedback omgaan, ook als deze scherp en persoonlijk is en minder opbouwend. Hecht minder aan persoonlijke uitstraling. Optreden en voorkomen kunnen soms nonchalant en minder representatief zijn.
Mogelijke valkuil:
Nonchalant
Focus
Afwisseling
De mate waarin de persoon behoefte heeft aan variatie en nieuwe ervaringen.
Veelzijdig

Veelzijdig

 • hoge aandacht-spreiding
 • zeer gevarieerd
 • eerder afgeleid
 • nieuwsgierig
 • omgevingsgericht
Gedreven worden door afwisseling en variatie in taken en omgeving. Wil vaak iets nieuws doen en betreedt minder graag de gebaande paden; “off the beaten track”. Pioniersgeest, heeft een innovatieve kracht in zich. Heeft hierdoor meer moeite met prioriteiten stellen en concentratie. Kan sneller afgeleid zijn, maar heeft er minder moeite mee als hij gestoord wordt tijdens zijn werkzaamheden. Staat open voor nieuwe zaken en verandering. Heeft meer interesse in het onbekende; vorm van nieuwsgierigheid. Heeft veel oog voor de omgeving. Meer “helikopterview”.
Mogelijke valkuil:
Afgeleid

 • focus en variatie in balans
 • gezond nieuwsgierig
 • redelijk zicht op omgeving
Kan zowel zijn aandacht spreiden als zich op een beperkt aantal zaken richten. Stelt prioriteiten indien nodig en heeft situationeel ook het vermogen tot concentratie. Kan wel met verandering omgaan maar enige stabiliteit in taken en omgeving wordt ook gewaardeerd. Heeft een gezonde interesse voor nieuwe zaken en ervaringen. Heeft redelijk zicht op de omgeving.

Focus

 • hoge focus
 • minder aandacht-spreiding
 • geconcentreerd
 • loyaler
Gedreven worden door focus in taken en omgeving. Kan zich beter concentreren, heeft er meer moeite mee als hij gestoord wordt. Wil liever een beperkt aantal taken doen. Rond liever eerst zaken af alvorens aan een nieuwe taak te beginnen. Kan makkelijker prioriteiten stellen. Verliest soms de omgeving uit het oog omdat hij zich op een beperkt aantal zaken richt. Heeft minder behoefte zich in nieuwe of onbekende zaken te verdiepen. Heeft meer moeite met verandering. Blijft liever bij het “oude en vertrouwde”, hierdoor loyaler.
Mogelijke valkuil:
Star
Tevreden
Ambitie & uitdaging
De mate waarin de persoon succes wil hebben, uitdaging behoeft, competitiedrang heeft en wil presteren.
Prestatiegericht

Prestatiegericht

 • zeer ambitieus
 • competitief
 • vaker fanatiek
 • houdt van uitdagingen en presteren
Gedreven door het leveren van prestaties zoals sport- en studieprestaties. Wil graag maatschappelijk succesvol zijn. Wil winnen, heeft competitiedrang. Houdt van uitdagingen en presteren. Privé-werk balans kan in geding komen. Is meer gericht op carrière en succes. Kan vaker fanatiek zijn, eventueel “streberigheid”. Eerder ontevreden als er weinig uitdagingen zijn, zal dan sneller op zoek gaan naar een nieuwe werkomgeving. Gemotiveerde aanpakker.
Mogelijke valkuil:
Fanatiek

 • ambitieus met relativerings- vermogen
 • gezonde “drive” om te presteren
Kan functioneel gedreven zijn om prestaties te leveren met behoud van relativeringsvermogen. Weet juiste balans te vinden tussen werk en privéleven. Zal carrièrestap maken als er in zijn ogen echt interessante uitdagingen zijn. Vindt werk en winnen niet altijd het belangrijkste maar heeft een gezonde “drive” om te presteren.

Tevreden

 • tevreden
 • nivellerend
 • relativerend ten aanzien van succes en presteren
Gedreven door tevredenheid. Is eerder tevreden met de bestaande situatie, “hoeft niet zo nodig”. Zal zaken met betrekking tot winnen, presteren en succes sneller relativeren. Langer trouw aan de werkomgeving, zeker als competitie en prestaties geen tot een klein onderdeel zijn van het werk of de cultuur. Minder gericht op carrière maken. Gunt anderen succes. Zal niet snel met ”ellebogen” te werk gaan, nivellerend.
Mogelijke valkuil:
Onverschillig
Copyright © TMA Method 1999-2020